lis 18, 2017

Artykuły

Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” z Bielska-Białej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” założone zostało w 1994 roku przez rodziców wychowujących młodzież niepełnosprawną intelektualnie i wokół siebie skupia rodziców, opiekunów oraz przyjaciół tychże osób z terenu gminy Bielsko-Biała, powiatu bielskiego i powiatów ościennych. Łącznie jest ponad 70 rodzin.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Koncert Wdzięczności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”

O sukcesach i występach mówiono już niejednokrotnie - tak też i w tym roku. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” zorganizowało uroczysty Koncert Wdzięczności w Starym Sączu dziękując tym samym za każdy dar serca ofiarowany ich podopiecznym. Podczas koncertu zaprezentował się kabaret, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawnym ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Gumowe Ucho”.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Wojciecha Borowiusza znajduje się w Województwie Podkarpackim, w Powiecie Kolbuszowskim w miejscowości Cmolas. Historia ośrodka związana jest z Domem dla Ubogich, który istniał w latach 1994-1996, po czym został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej. Placówka w Cmolasie spełnia wymagane standardy działa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2009 roku zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie jest placówką opiekuńczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Placówka mieści się na obrzeżach Tarnobrzega przy ruchliwej ulicy, jednakże duży teren w postaci ogrodów porośniętych drzewami i krzewami dają poczucie ciszy, spokoju i bezpieczeństwa jej mieszkańcom.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Niepełnosprawni sprawnym, czyli Tydzień Dziecka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach

W dniach od 17 do 21 lipca 2017 r. odbywał się Tydzień Dziecka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach. Wydarzenie zorganizowane zostało przez stróżański Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej, działający przy Fundacji Pomocy Osobom Nie-pełnosprawnym w Stróżach.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach swoją działalność rozpoczął 29 lutego 1996 r. Początkowo na zajęcia uczęszczało 20 uczestników. Po czterech latach, z inicjatywy rodziców dobudowano dodatkowe pomieszczenia, dając efekt, że w chwili obecnej na zajęcia uczęszcza 45 osób z terenu powiatu bocheńskiego oraz dwie z osoby z brzeskiego.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Warsztaty Terapii Zawodowej w Stróżach

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stróżach powstały 1 stycznia 2002 roku i mieszczą się w budynku Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego imienia Ojca Pio. Na zajęcia pięć razy w tygodniu, przez siedem godzin dziennie uczęszcza 42 uczestników z Grybowa, Łużnej, Bobowej oraz Krynicy. Aby wziąć udział w Warsztatach, uczestnicy są dowożeni z miejsca zamieszkania i odwożeni z powrotem po zakończeniu


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Samochód dla WTZ w Lipnicy Wielkiej podczas Majówki na Bukowcu

Podczas patriotyczno-sportowej imprezy, inaugurującej sezon turystyczny na Bukowcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnicy Wielkiej, jedna z sześciu takich jednostek, działających na terenie powiatu nowosądeckiego, otrzymały samochód volkswagen transporter. Zakup pojazdu był możliwy dzięki wsparciu PFRON i gminy Korzenna. Będzie służył osobom niepełnosprawnym, dojeżdżającym na zajęcia w WTZ.


Nasze WTZ-y i ZAZ-y

Zakład Aktywności Zawodowej w Stróżach

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pozyskała środki pochodzące z funduszy europejskich (POKL, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) i utworzyła w Stróżach Zakład Aktywności Zawodowej.


«1»