wrz 23, 2017

Artykuły

Aktualności

Wsparcie dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

- Konieczne jest udzielenie wszystkim poszkodowanym przez nawałnice kompletnej i szybkiej pomocy i wsparcia. Rodziny, które nierzadko utraciły cały dobytek, nie powinny pozostać osamotnione – mówiła podczas konferencji prasowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W konferencji uczestniczyła p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich.


Aktualności

Narodowe Centrum Autyzmu rośnie z każdym dniem

W ostatnich tygodniach na budowie nastąpiły duże postępy, co można zauważyć patrząc na rosnące mury budowy.  


Aktualności

Porozumienie PFRON z Kraków Airport - Balice

PFRON podpisał kolejne porozumienie, dzięki któremu realizowane będą zadania, mające na celu poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w Małopolsce. Od 7 sierpnia 2017 r. nowym i bardzo znaczącym partnerem jest Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., dla której ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu.


Aktualności

Niezwykłe mieszkanie w Jarosławiu

Słoneczna pogoda, goszcząca w ubiegłym tygodniu na Podkarpaciu, sprzyjała wspólnemu świętowaniu w Jarosławiu. Już od maja br. funkcjonuje tu Mieszkanie Wspierane, w którym osiem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami przy wsparciu asystentów uczy się samodzielności.


Aktualności

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.


Aktualności

Likwidacja barier transportowych i architektonicznych

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w tym roku w Małopolsce złożonych zostało 60 projektów. To oznacza 40 nowych samochodów umożliwiających transport osób niepełnosprawnych oraz 18 placówek, gdzie zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne – podkreśliła znaczenie Programu Marta Mordarska, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON. 2 sierpnia br. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski oraz dyrektor Mordarska opowiedzieli o formach wsparcia dla osób niepełnoprawnych w Małopolsce. Tylko w tym roku PFRON na ten cel przeznaczył ponad 111 mln zł. 


Aktualności

Przy starosądeckim Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania, powstanie ogród służący do hortiterapii

Powiat nowosądecki będzie wspierał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Małopolski Oddział PFRON we wdrażaniu w życie projektów związanych z hortiterapią, czyli wykorzystywaniem roślin i ogrodów do pracy z osobami niepełnosprawnymi. 1 sierpnia 2017 r. Starosta nowosądecki podpisał stosowną umowę w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.


Aktualności

Mądre budowanie daje długofalowe efekty

Z Martą Mordarską, dyrektorem Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie rozmawia Agnieszka Piwko


Aktualności

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5. Regionalna Konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników w konferencji uczestniczyli m.in. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka - Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak - Poseł na Sejm RP, Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski.


Aktualności

Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią pomysłodawcy będą mieli szansę na sprawdzenie ich skuteczności w praktyce.


«1234»