SZTUKA BEZ BARIER

"Mały Książę" w wykonaniu osób z autyzmem

7 czerwca br. w Teatrze Nowym w Nowym Sączu, odbył się Spektakl na motywach "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupéry. Na scenie pojawili się niezwykli aktorzy. To podopieczni warsztatów teatralnych, realizowanych w ramach projektu "Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM" – dzieci i młodzież z autyzmem, ich rodzice oraz zdrowi rówieśnicy.

 

Wydarzenie było podsumowaniem, realizowanego od lutego br. projektu pn. "Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM". - Występ ten w scenach na motywach "Małego Księcia"  stanowi niezapomniane przeżycie dla naszych małych aktorów i ich rodziców – mówią organizatorzy wydarzenia. - Jest inspiracją dla publiczności i wpływać będzie na przemianę postrzegania społecznego osób z autyzmem.

Realizująca projekt Fundacja MADA jest pewna, że kultura jest doskonałą płaszczyzną nabywania wspólnych doświadczeń i budowania relacji społecznych mimo różnic w postrzeganiu świata.

Integracyjne warsztaty artystyczne we współpracy z Teatrem Nowym w Nowym Sączu realizowane były od marca. W zajęciach brały udział dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich zdrowi rówieśnicy, a także rodzice podopiecznych, łącznie 30 osób. Warsztaty odbywały się w dwóch grupach i stanowiły przygotowanie do planowanego na czerwiec występu na scenie Teatru Nowego w Nowym Sączu.

Podczas zajęć, uczestnicy mieli możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności w zakresie pracy nad wyobraźnią, koncentracją, pamięcią, świadomością ciała i emocji. Pracowali także nad tworzeniem postaci scenicznej, ruchem scenicznym i choreografią, improwizacją, interpretacją tekstu, ekspresją i emisją głosu, a także umiejętnością radzenia sobie ze stresem, pracą w grupie, przygotowaniem elementów scenografii.

Projekt "Z KULTURĄ o trudnych tematach. AUTYZM" miał na celu organizację na terenie Nowego Sącza obchodów Miesiąca Wiedzy na temat autyzmu w formie wydarzeń i przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, upowszechniających twórczość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) i wpływających na lepsze zrozumienie problematyki autyzmu oraz poprawę wizerunku społecznego osób z autyzmem w środowisku lokalnym.