NASZE WTZ-Y I ZAZ-Y

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach swoją działalność rozpoczął 29 lutego 1996 r. Początkowo na zajęcia uczęszczało 20 uczestników. Po czterech latach, z inicjatywy rodziców dobudowano dodatkowe pomieszczenia, dając efekt, że w chwili obecnej na zajęcia uczęszcza 45 osób z terenu powiatu bocheńskiego oraz dwie z osoby z brzeskiego.

 

Jesteśmy jak każdy WTZ placówką pobytu dziennego będącego najlepszą formą rewalidacji osób z dysfunkcjami intelektualnymi. Dysponujemy zielonym terenem umożliwiającym przeprowadzanie zajęć ruchowych na wolnym powietrzu. Obok naszego budynku mamy basen na wody opadowe, w którym z powodzeniem hodujemy ryby, dzięki czemu aktywnie działa u nas sekcja wędkarska. Na poważne połowy wyjeżdżamy do Teleśnicy nad Zalewem Solińskim lub do Gródka nad Dunajcem. Bardzo często zajęcia prowadzone są na rzekach: Rabie i Wiśle.

Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi samorządami mamy bezpłatnie udostępnioną krytą pływalnię, salę gimnastyczną oraz boiska trawiaste i ze sztuczną nawierzchnią.

Bardzo chętnie uczestniczymy w różnych imprezach integracyjnych, organizowanych czy to przez stowarzyszenia, samorządy lub zaprzyjaźnione ośrodki. Sami też corocznie organizujemy zawody wędkarskie oraz strzeleckie z broni pneumatycznej dla osób z niepełną sprawnością z terenu województwa małopolskiego.

Efekty prowadzonej rewalidacji zawodowej prezentujemy na corocznych aukcjach prac uczestników. Są one okazją do prezentacji efektów oraz służą do nawiązywania ścisłych relacji z lokalną społecznością. Coroczne wydarzenie jakim jest aukcja prac, najbardziej dowartościowuje i mobilizuje uczestników do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i artystycznych. Dzięki funduszom uzyskanym przy tej okazji możemy corocznie organizować wyjazdy rehabilitacyjne nad morze i w góry.

W historii WTZ były jednak i przykre wydarzenia. Jedno z nich to katastrofalna powódź w 2010 roku, która zdewastowała otoczenie i pomieszczenia placówki. W tych trudnych chwilach rodzice, opiekunowie i sympatycy dzięki swojej bezpośredniej pracy oraz przekazując lub szukając sponsorów doprowadzili do szybkiej odbudowy i przywrócenia działalności rewalidacyjnej. Za pomocą Caritas Diecezji Tarnowskiej, firmy zrzeszone w grupie NOVARTIS wsparły nas kwotą 75 tys. zł. i nie tylko one. Wsparcie otrzymaliśmy również od stowarzyszeń, w tym m.in. od pani Anny Dymnej, placówek WTZ oraz Polaków z Irlandii.

Obecnie mamy również problemy związane z faktem, iż jednostka prowadząca ogłosiła likwidację. Natomiast pomieszczenia zajmowane przez WTZ decyzją Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni mają dalej służyć osobom niepełnosprawnym. Trwają  intensywne zabiegi, aby pomieszczenia te zostały wykupione od likwidatora przez samorząd powiatowy i dalej mogły służyć grupie osób niepełnosprawnych.

Słowa podziękowań należą się osobom i instytucjom, które rozumieją potrzebę pomocy dla tego typu ośrodka. Wierzymy, że ich zabiegi przyniosą oczekiwany efekt.