SZTUKA BEZ BARIER

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Temat tegorocznej edycji to „Moja Ojczyzna”. Prace do Konkursu zgłaszają placówki.

 

Prace można składać w czterech kategoriach:

- malarstwo i witraż - akwarele, pastele, gwasz, olej, farby

w sprayu, na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta)

- rysunek i grafika - ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia, tusz, techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt

- rzeźba kameralna i płaskorzeźba - rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych

- tkanina i aplikacja - hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.

Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym. Prace należy składać do 8 września 2017 r. w Małopolskim Oddziale PFRON przy ulicy Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków (miejsce składania prac właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie). Szczegółowe informacje pod nr. tel. (12) 312 14 26, (12) 312 14 27.  

„Gdy w sercu kwitnie muzyka” to temat ubiegłorocznej edycji konkursu. Na podstawie zgłoszonych wcześniej przez 29 placówek ponad 100 prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach. Wśród laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli się podopieczni m.in. WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa, WTZ Remedium z Tymbarku, WTZ w Brzesku oraz WTZ MADA i WTZ przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” z Nowego Sącza. Rozdanie nagród odbyło się 11 października 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Pani Barbara Sierawska, uczestniczka WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie została laureatką I miejsca etapu ogólnopolskiego za pracę pt. "Wiolonczelistki" w kategorii malarstwo i witraż.