AKTUALNOŚCI

Społeczne innowacje pomogą osobom niesamodzielnym

Specjalna aplikacja dla seniorów, nowoczesny program odchudzania dla osób niepełnosprawnych czy internetowy czat zaufania – to tylko niektóre z innowacji społecznych, które przeszły I etap konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i trafiły na listę Małopolskich Innowatorów Społecznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jesienią pomysłodawcy będą mieli szansę na sprawdzenie ich skuteczności w praktyce.

 

- Innowacyjne rozwiązania świetnie sprawdzają się już w biznesie, przemyśle czy nauce, teraz czas na wymiar społeczny. Jestem przekonany, że wyłonione w konkursie pomysły mogą faktycznie pomóc osobom, które z różnych względów są niesamodzielne - na skutek choroby, niepełnosprawności czy podeszłego wieku. Z niecierpliwością czekam na wyniki testów tych rozwiązań - mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.

W konkursie na innowacje społeczne z zakresu usług opiekuńczych, który został ogłoszony przez ROPS w Krakowie, wpłynęło w sumie 36 pomysłów – z czego na ścisłą listę rankingową trafiło 15 wniosków, dwa znalazły się na liście rezerwowej. To one mają szansę na wsparcie w testowaniu.

Jakie innowacje zgłosili pomysłodawcy?! Zdecydowana większość pomysłów, bo aż 23, dotyczyło wsparcia dla osób starszych w ich miejscu zamieszkania. Pozostałe kierowały uwagę na osoby z niepełnosprawnościami, w tym 6 na osoby niepełnosprawne intelektualnie. Na listę rankingową trafiły m.in. takie innowacje jak poMOST, czyli aplikacja wspierająca niezależne życie osób starszych; Czas na aktywność! - platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy internetowy czat zaufania. 

Warto podkreślić, że swoje pomysły zgłaszali przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Małopolsce, dla których zapewnienie opieki, rehabilitacja i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i seniorów są codziennością. Równie wielu wnioskodawców rekrutowało się spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - głównie pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i innych. Kolejną grupą wnioskodawców stanowili przedsiębiorcy, w tym  podmioty ekonomii społecznej i podmioty lecznicze.

- Co ciekawe, najliczniejszą grupą osób zgłaszających pomysły innowacyjne były osoby fizyczne - często bezpośrednio doświadczające niepełnosprawności, niesamodzielności lub zaangażowane jako opiekunowie osób zależnych. To wspaniałe, że podjęli wysiłek opracowania i zgłoszenia pomysłu na nowatorskie rozwiązania dotyczące opieki i mądrego wzmacniania aktywności osób niesamodzielnych - dodaje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Co ważne, aby wyłonić najciekawsze i bezspornie innowacyjne rozwiązania z zakresu usług opiekuńczych, ROPS w Krakowie powierzył dokonanie oceny merytorycznej i strategicznej niezależnemu gremium - Radzie Innowacji Społecznych, złożonej z ekspertów różnych specjalności, reprezentujący różne środowiska, w tym uczelnie wyższe, samorząd terytorialny, trzeci sektor i środowiska osób zależnych. Rada, po dokonaniu ocen, utworzyła listę rankingową projektów rekomendowanych do realizacji oraz listę projektów rezerwowych. Więcej na www.malopolska.pl.