AKTUALNOŚCI

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5. Regionalna Konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników w konferencji uczestniczyli m.in. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka - Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak - Poseł na Sejm RP, Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski.

 

- Na sali są zwolennicy pomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Program „Za życiem” w sposób praktyczny opisuje wiele działań, które administracja rządowa chce podejmować wspólnie z Państwem - powitał zebranych na sali Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób licznie reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych. Wśród nich byli przedstawiciele Małopolskich organizacji pozarządowych, WTZ, ŚDS, DPS oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Po wystąpieniach pierwszych prelegentów, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz o sytuacji dzieci niepełnosprawnych w rodzinie  odbyła się dyskusja moderowana.  W tej części głos mogła zabrać publiczność. Uczestnicy bardzo chętnie podjęli dialog z przedstawicielami rządu oraz z prelegentami.

- Wszystkie tematy, które będziemy dziś poruszać na warsztatach są istotne dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, żeby te spotkania odpowiadały na Państwa potrzeby - zwrócił się do uczestników Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zapraszając na trzy warsztaty prowadzone przez specjalistów:

  - „WTZ - diagnoza i kierunek zmian” - Joanny Nowak,

  - „Wsparcie dla osób z autyzmem” - Edwarda Bolaka

  - „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełno-sprawnym, rola asystenta rodziny” - Heleny Iranowskiej.

Konferencja była pierwszym z cyklu spotkań w Małopolsce, kolejne regionalne konsultacje odbędą się we wrześniu w Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.