Nowe technologie i innowacje dla osób niepełnosprawnych

2 czerwca br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym – Projekt DESkTOP”. W wydarzeniu, którego organizatorem była Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach, uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Małopolskiego PFRON. Wśród prelegentów opowiadających o rewolucji technologicznej, aplikacjach mobilnych i symulatorach odczuć  znaleźli się przedstawiciele m.in. Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz firmy Amistad.

 

Celem konferencji była promocja Projektu DESkTOP, którego nazwa w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Osoby niepełnosprawne poprawiają swoje kompetencje za pomocą platform internetowych” oraz innych dobrych praktyk w tym zakresie. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i dotyczy  rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcenie do wdrażania takich rozwiązań i ich opracowywania.


Źródło zdjęć -  Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach